Chr. Hansen A/S, Avedøre: Miljøgodkendelse

30-09-2021

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1-27, Avedøre, 2650 Hvidovre mil-jøgodkendelse til etablering og drift af et -55 °C frostlager (F22).

Klage skal være modtaget senest den 28. oktober 2021.

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse til etablering og drift af nyt -55 °C frostlager (F22), der etableres som en tilbygning til virksomhedens eksisterende bygningsanlæg.

- Læs miljøgodkendelsen for Chr. Hansen A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.