Bavarian Nordic A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

30-09-2021

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 til ombygning af bygning 1 på Bavarian Nordic A/S Kvistgård, Helsingør Kommune.

Klage skal være modtaget senest den 28. oktober 2021

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 til ombygning af bygning 1 på Bavarian Nordic A/S Kvistgård, Helsingør Kommune.

Miljøstyrelsens begrundelse for afgørelsen er at de miljømæssige forhold, som konsekvens af ombygningen, er medtaget i revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse meddelt 09.06.2021.

Miljøstyrelsens konklusion er således, at ombygningen af bygning 1, ikke vil medfører øget miljøbelastning af virksomhedens miljøforhold ift. vilkår fastsat til virksomhedens drift i revurderingen.

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Bavarian Nordic A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.