Afgørelse om ændring af foranstaltning - Rebild Kommune, aal1.2.2244n2

28-09-2021
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Rebild Kommune har ved e-mail d. 14. september 2021 rettet henvendelse til Miljøstyrelsen om fritagelse for at gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Skårup Bæk, aal1.2.2244n2.

Afgørelse - Rebild Kommune, aal1.2.2244n2