Afgørelse om ændring af foranstaltning - Rebild Kommune, aal1.2.2244n

28-09-2021
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Rebild Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningerne ”genslyngning” og ”etablering af træer” i Skårup Bæk, aal1.2.2244n.

Afgørelse - Rebild Kommune, aal1.2.2244n