Ørsted A/S, Avedøreværkets askedepot - Afgørelse om ingen godkendelsespligt

29-11-2021

Miljøstyrelsen har afgjort, at Ørsted A/S, Avedøreværket kan lade udføre midlertidige undersøgelsesboringer på askedepotets østlige del, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.

Klage skal være modtaget senest den 28. december 2021.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ørsted A/S, Avedøreværkets askedepot 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.