CP Kelco ApS: Miljøgodkendelse

25-11-2021

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS miljøgodkendelse til etablering af seks mindre filterenheder med ét samlet afkast.

Klage skal være modtaget senest den 22. december 2021.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet CP Kelco ApS miljøgodkendelse til etablering af seks mindre filterenheder med ét samlet afkast.

- Læs miljøgodkendelsen CP Kelco APS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.