Afgørelse om ændring af foranstaltning - Odense Kommune, ode_1.13_877

18-06-2021
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Odense Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen "fjernelse af fysiske spærringer" for spærringerne ODE-383 og ODE-389 i Limrenden, ode_1.13_877.

Afgørelse - Odense Kommune, ode_1.13_877