ZPD Esbjerg: Miljøgodkendelse

25-01-2021

Miljøstyrelsen har givet ZPD A/S, H.E.Bluhmesvej, Esbjerg, miljøgodkendelse til at tilsætte protein til virksomhedens produktion.

Klage skal være modtaget senest den 22. februar 2021.

Miljøgodkendelse

ZPD ønsker fremover at tilsætte protein ved nogle af virksomhedens produktioner af chondroitinsulfat.

- Læs miljøgodkendelsen for ZPD

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.