Offentlig høring af Miljøstyrelsens vejledning om regulering af produktionsvirksomheder

29-01-2021

Udkast til vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder som følge af planlovens regler

Den offentliggjorte vejledning skal fastsætte vejledende grænseværdier for støj udendørs på facaden af boliger og udendørs opholdsarealer til brug for regulering jævnfør miljøbeskyttelsesloven i transformationsområder. Herudover skal vejledningen fastsætte indendørs grænseværdier for støj til brug for planlægning jævnfør planloven i transformationsområder.

Link til høringsbrev
Link til udkast til vejledning

Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar senest
3. marts 2021 klokken 12:00

Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv,
på mailadresse Obfuscated Email, cc. Obfuscated Email, med angivelse af journalnummer 2020-17256

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen, herunder afsenders navn og mailadresse. Ved afgivelse af høringssvar vil der blive sendt en underretningsskrivelse omkring persondatarettigheder til afsender.

Udkastet er sendt i høring hos relevante aktører – herunder kommuner og brancheforeninger. Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64756

Obfuscated Email