Novo Nordisk, Kalundborg: Miljøgodkendelse

28-01-2021

Miljøstyrelsen har givet Novo Nordisk, Kalundborg miljøgodkendelse til etablering af en ny pakkelinje i bygning DD.

Klage skal være modtaget senest den 25. februar 2021.

Miljøgodkendelse

I den nye pakkelinje pakkes tabletter i blisterpakninger.

- Læs miljøgodkendelsen for Novo Nordisk A/S Kalundborg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.