Tidsbegrænset miljøgodkendelse til omlasteplads for opgravning af mink og forurenet jord fra minkgravene ved Nr. Felding, Holstebro

29-04-2021

Miljøstyrelsen har givet Fødevarestyrelsen en tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering af en omlasteplads for opgravning af mink og forurenet jord fra minkgravene ved Nr. Felding, Hestbjergvej 32, 7500 Holstebro.

En klage skal være modtaget senest den 27. maj 2021.

Miljøgodkendelse

Fødevarestyrelsen har fået til opgave at stå for opgravning af mink og forurenet jord fra minkgravene ved Nr. Felding, Hestbjergvej 32, 7500 Holstebro.

Miljøstyrelsen har givet Fødevarestyrelsen en tidsbegrænset miljøgodkendelse til etablering af en omlasteplads, hvor der kan ske omlastning af opgravet mink og forurenet jord.

- Læs miljøgodkendelsen for Nr. Felding

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan læses i afgørelsen.