DB Cargo Scandinavia A/S: Miljøgodkendelse

22-10-2020

Erhvervsstyrelsen har udstedt kommuneplantillæg for en kombiterminal i Taulov. På den baggrund har Miljøstyrelsen givet DB Cargo Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet til aktiviteten.
Klage skal være modtaget senest den 19. november 2020.

Miljøgodkendelse 

I forlængelse af Erhvervsstyrelsens udstedelse af kommuneplantillægget har Miljøstyrelsen meddelt miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsniveauet til DB Cargo Scandinavia A/S til at drive Taulov Kombiterminal, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er gennemført en VVM-proces forud for meddelelse af miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

- Miljøgodkendelse for Taulov Kombiterminal inkl. ansøgning om miljøgodkendelse
- Sammenfattende redegørelse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen (miljøgodkendelsen).