Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a.: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

31-03-2020

Miljøstyrelsen har givet Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. beliggende Tøndervej 3, 6520 Toftlund miljøgodkendelse til produktion af modificeret stivelse og omvask af stivelse udenfor kampagnen. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klage skal være modtaget senest den 28. april 2020

Miljøgodkendelse
Miljøgodkendelsen omfatter efterbehandling af allerede produceret nativ stivelse og lejlighedsvis omvask af dette udenfor kampagnen. Aktiviteten må foregpå i op til 78 dage. Ved efterbehandlingen produceres to typer modificeret stivelse AC-50 og M170. Tørring vil foregå på et enkelt af virksomhedens tørrerier for både produktion af modificeret stivelse og omvask.

- Læs miljøgodkendelsen for Andels Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a.

Ikke krav om miljøvurdering

Miljøstyrelsen har samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver gennemførelse af en miljøvurdering, da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1225 af 25. oktober 2018. § 21, stk. 2.

- Afgørelse om at projekt ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.