Afgørelse om ændring af foranstaltning - Morsø Kommune, o7343

26-03-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Morsø Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”udskiftningen af bundmateriale” som et supplement til den fastlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale” i Spang Å, o7343.

Afgørelse - Morsø Kommune, o7343