Afgørelse om ændring af foranstaltning - Frederikshavn Kommune, o7911

24-03-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan gennemføre foranstaltningerne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af træer” i stedet for den planlagte foranstaltning ”udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer” i Hørbylund Møllebæk, vandområde o7911.
Fjernelse af fysiske spærringer bevares ligeledes som virkemiddel i vandområdet.

Afgørelse - Frederikshavn Kommune, o7911