Høring af ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-AA Fakse Bugt Nord

16-07-2020

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra NCC Industry A/S om tilladelse til råstofindvinding i fællesområde 520-AA Fakse Bugt Nord, som hermed sendes i høring.

NCC Industry A/S søger om tilladelse til råstofindvinding efter § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer.
Der søges om tilladelse til at indvinde 6 mio. m3 sand, grus og ral i området over en periode på 10 år, med et årligt maksimum på 850.000 m3. Derudover søges om, at der maksimalt må indvindes 300.000 m3 sand til opfyldningsopgaver.

Der er en gældende indvindingstilladelse til fællesområdet frem til 2025, men den tilladte indvindingsmængde er tæt på at være brugt op, og derfor forventes tilladelsen at udløbe før tid. Derfor søger NCC nu om en ny primær tilladelse til indvinding i området med en øget indvindingsmængde, som skal bidrage til forsyningen af råstoffer til hovedstadsområdet. 

Ansøgning og miljøvurdering af indvindingen kan ses via nedenstående links:

Ansøgning NCC 520-AA Fakse Bugt Nord

Miljøvurdering 520-AA Fakse Bugt Nord

Der er mindst 30 dages høringsfrist fra offentliggørelsen, jf. § 63, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1680 af 17/12/2018 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

Frist for bemærkninger udløber således den 17. august 2020.  

Bemærkninger bedes så vidt muligt sendes elektronisk til Miljøstyrelsen på og med anført journalnummer: 2019-5417