Argo I/S: Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af balleteret affald

14-07-2020

Miljøstyrelsen har givet Argo I/S, Håndværkervej 70, 4000 Roslkilde miljøgodkendelse til af midertidigt oplag af affald i modtagehallen.
Klage skal være modtaget senest den 11. august.2020

Miljøgodkendelse 

Midlertidgt oplag af 1000 tons importeret balleteret, brændbart affald i forbrændingsanlæggets modtagehal

- læs miljøgodkendelsen for Argo I/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.