Afgørelse om at etablering af ny 150 kV højspændingsstation og jordkabel samt demontering af luftledningsanlæg og jordkabler ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

15-07-2020
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering af ny 150 kV højspændingsstation og jordkabel samt demontering af luftledningsanlæg og jordkabler i Herning Kommune. Projektet har til formål at etablere en ny 150 kV station Herning sydvest (HESV). Grundet mangel på plads i den nuværende station Herning, er det besluttet at fraflytte den nuværende station, og etablere en ny station der opfylder de nuværende og fremtidige krav der er til stationen.


En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 12. august 2020.

J.nr.: 2019 - 4199

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Al relevant materiale kan tilgås nedenfor:

 

- Afgørelse

- Ansøgning

- Projektbeskrivelse

- Bilag 1

- Bilag 2

- Bilag 2a screening

- Bilag 2b screening

- Bilag 4 – N1 – kV kabler

- Oversigt afstand til naboer

- REI_Herning_Mast_3A_fundament

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.