Afgørelse om ændring af indsats - Vesthimmerlands Kommune, o8905_e

10-07-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Vesthimmerlands Kommune kan undlade at gennemføre indsatsen (foranstaltningen) ”restaurering” i Halkær Å, o8905_e.

Afgørelse - Vesthimmerlands Kommune, o8905_e