Afgørelse om ændring af indsats - Tønder Kommune, o8137_d

24-07-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Aabenraa og Tønder kommuner kan undlade at gennemføre indsatsen (foranstaltningen) ”etablering af okkeranlæg” i Hvirlå, o8137_d.

Afgørelse - Tønder Kommune, o8137_d