Afgørelse om ændring af indsats - Frederikshavn Kommune, o7892_x

14-07-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan undlade at gennemføre indsatsen (foranstaltningen) ”Udlægning af groft materiale” i Bybækken, o7892_x.

Afgørelse - Frederikshavn Kommune, o7892_x