Afgørelse om ændring af indsats fastlagt i indsatsprogrammet - Furresø Kommune, o8541_b

22-07-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Furesø Kommune kan gennemføre indsatserne ”Udlægning af groft materiale” samt ”Etablering af træer” i stedet for de planlagte indsatser ”Udskiftning af bundmateriale” samt ”Etablering af træer” i Jonstrup Å, o8541_b.

Afgørelse - Furresø Kommune, o8541_b