Afgørelse om ændring af indsats fastlagt i indsatsprogrammet - Frederikshavn Kommune, o7917_g

22-07-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommune kan gennemføre indsatserne ”Udskiftning af bundmateriale” samt ”Etablering af træer” i stedet for den planlagte indsats ”Udlægning af groft materiale og træplantning” i Høngård Bæk, o7917_g.

Afgørelse - Frederikshavn Kommune, o7917_g