A. Henriksen Shipping A/S: Tillæg til Miljøgodkendelse

29-07-2020

Miljøstyrelsen har givet A. Henriksen Shipping A/S tillæg til miljøgodkendelse til opbevaring af et øget oplag af risikostoffer på virksomheden.

Klage skal være modtaget senest den 26. august 2020.

Tillæg til Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet A. Henriksen Shipping A/S tillæg til miljøgodkendelse til øget oplag af risikostoffer på virksomheden, samt herunder oplag i virksomhedens øvrige pakhuse på havnen i Hundested.

- Læs miljøgodkendelsen for A. Henriksen Shipping A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.