Ørsted A/S, Studstrupværket: Accept ajourført sikkerhedsdokument

17-01-2020

Miljøstyrelsen har taget ajourført sikkerhedsdokument for Ørsted A/S, Studstrupværket til efterretning.
Klage skal være modtaget senest den 14. februar 2020

Accept af ajourført sikkerhedsdokument 

Miljøstyrelsen har vurderet, at ajourføring af virksomhedens sikkerhedsdokument ikke har medført behov for ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Ajourføringen kan dermed tages til efterretning.

- læs afgørelsen for Ørsted A/S Studstrupværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.