Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S, Afgørelse om ingen godkendelsespligt

29-01-2020

Miljøstyrelsen har afgjort, at Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov kan foretage opstilling af og midlertidig drift med en hjælpedampkedel, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 26. februar 2020.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

 

- læs afgørelse ok ikke godkendelsespligt

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.