Kronospan Aps: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

31-01-2020

Miljøstyrelsen har meddelt påbud om supplerende målinger på Kronospan beliggende Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård.

Klage skal være modtaget senest den 28. februar 2020.

Påbud

Med påbuddet påbydes Kronospan at foretage supplerende emissionsmålinger af partikler, Cl og SO2 samt af brændslet.

- Læs påbuddet for Kronospan ApS

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.