Kolding Lystbådehavn - Klaptilladelse

30-01-2020

Miljøstyrelsen giver Kolding Lystbådehavn tilladelse til klapning af en samlet mængde på 2.500 m3 oprensningsmateriale fra et område i Kolding Lystbådehavn på klapplads K_164_01, beliggende i det nordlige Lillebælt. Klagefristen udløber den 27. februar 2020.

Kolding Lystbådehavn, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.