H. Lundbeck A/S: Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

20-01-2020

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet på H. Lundbeck A/S beliggende på Oddenvej 182 i Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland.

Klage skal være modtaget senest den 17. februar 2020.

Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau

H. Lundbeck A/S, Oddenvej 182 i Lumsås er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af virksomhedens oplag af miljøfarlige, giftige og brandbare risikostoffer. Miljøstyrelsen har sammen med de øvrige risikomyndigheder gennemgået sikkerhedsrapporten og vurderer, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt.

- Læs afgørelsen for H. Lundbeck A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.