Espoo - Offentlig høring af Udkast til marin plan for havvind i Skotland

20-01-2020
Espoo

De marine planmyndigheder i Skotland har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed[1] - om at gennemføre høring af berørte myndigheder og interesseorganisationer om Udkast til marin plan for havvind med tilhørende miljøvurdering. Planen sendes i høring i Danmark, da den potentielt kan medføre grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

Kort om projektet

Som en del af Den Skotske Energi Strategi skal der udlægges flere vindmølleområder på havet. Udkast til marin plan for havvind sigter på at identificere de mest bæredygtige områder til fremtidig udvikling af kommercielle havvindprojekter i Skotland. Med havplanen tilstræbes det at bidrage til klimapolitikken i Skotland og Storbritannien.

Høringsmaterialet findes nedenfor:

draft-sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-2019.pdf

strategic environmental assessment-sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-strategic-environmental-assessment-environmental-report.pdf

sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-strategic-habitat-regulations-appraisal-screening-appropriate-assessment-information-report-final.pdf

sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-social-economic-impact-assessment-report-final.pdf

sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-regional-locational-guidance.pdf

sectoral-marine-plan-offshore-wind-energy-sustainability-appraisal.pdf

Partial Draft Islands Communities Impact Assessment.pdf

Partial Equalities Impact Assessment.pdf

 

Du kan desuden læse mere om planen og miljøvurderingen på de skotske myndigheders hjemmeside via dette link:

https://consult.gov.scot/marine-scotland/draft-sectoral-marine-plan-for-offshore-wind/.

Hvis I ønsker at deltage i miljøvurderingsprocessen eller har bemærkninger til planen med tilhørende miljøvurderinger, skal besked med ønske om deltagelse/bemærkninger være Miljøstyrelsen i hænde senest den 18. marts 2020.

Bemærkninger skal sendes til med angivelse af journalnummer 2020-385.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at sikre, at Espoo-processen forløber korrekt og videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de britiske myndigheder. Orienteringen sker efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2019 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).