Engangstilladelse til udledning af stoffet Rhodamin WT i forbindelse med en sporstofundersøgelse

14-01-2020

Miljøstyrelsen meddeler tilladelse til DTU Environment til at udlede stoffet Rhodamin WT til undersøgelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse).

Formålet med undersøgelsen er at benytte en dronebåret måleteknik hvor stoffet Rhodamin WT’s optiske karakteristika bliver udnyttet til at undersøge udbredelsen af forurening i vandløbssystemet. Ved scanninger fra dronen vil man undersøge, om det er muligt at måle udbredelsen af Rhodamin WT i vandløbsstrømmen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 27 b, stk. 3. Klagefristen udløber således den 11. februar 2020.

Tilladelsen kan ses via nedenstående link

Engangstilladelse til udledning af stoffet Rhodamin WT i forbindelse med en sporstofundersøgelse