Danish Crown A/S, Blans: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

15-01-2020

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Danish Crown A/S, Langbro 7B, 6400 Sønderborg. Klage skal være modtaget senest den 12. februar 2020.

Revurdering og miljøgodkendelse

 

Miljøstyrelsen har revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende. Herudover miljøgodkendes en udvidelse af driftstiden i forbindelse ekstraordinær drift på lørdage, søndage og helligdage. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret.

 

- afgørelse om revurdering Danish Crown A/S Blans

- bilag A, miljøteknisk beskrivelse

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.