DAFC A/S: Miljøgodkendelse

16-01-2020

Miljøstyrelsen har givet DAFC A/S, Skanderborgvej 19, 8751 Gedved miljøgodkendelse til udvidelse af driftstid mv.
Klage skal være modtaget senest den 13. februar 2020.

Miljøgodkendelse 

Danish Finest Chicken, DAFC A/S har fået miljøgodkendelse til udvidelse af den daglige periode for slagteridrift med 3 timer, fra sluttidspunkt kl 18 til kl 21 på hverdage, samt tilsvarende på lørdage.

- læs miljøgodkendelsen for DAFC A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.