A/S Dansk Shell: Miljøgodkendelse til udskiftning af tank på Havneterminalen

29-01-2020

Miljøstyrelsen har givet A/S Dansk Shell miljøgodkendelse til udskiftning af tank T-8423 på Havneterminalen.

Klage skal være modtaget senest den 26. februar 2020.

Miljøgodkendelse

- Læs miljøgodkendelsen for A/S Dansk Shell

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.