Afgørelse om ændring af foranstaltning - Silkeborg Kommune, o6288

14-01-2020

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Silkeborg Kommune ikke kan udskifte den planlagte foranstaltning ”Fjernelse af fysiske spærringer” for spærringerne AAR-00344 og AAR-00346 med foranstaltningen ”Genslyngning” i Mausing Møllebæk, o6288.

Afgørelse - Silkeborg Kommune, o6288