Afgørelse om at udvidelse af transformerstation Radsted ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

04-08-2020
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen har afgjort, at Energinet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for udvidelse af transformerstation Radsted i Guldborgsund Kommune.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 1. august 2020.

J.nr.: 2020-15075

Afgørelsen om at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, er truffet på baggrund af en screening efter miljøvurderingslovens § 21. Alt relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Screeningsafgørelse

Bilag 1: Ansøgning

Bilag 1a: Projektbeskrivelse

Bilag 2: Stationstegning

Bilag 3: Fundament kompenseringsspole

Bilag 4: Snit komponenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.