RE Energy ApS: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

03-04-2020

Miljøstyrelsen har afgjort, at RE Energy ApS, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg i en tidsbegrænset periode fra 7. april 2020 til den 30. september 2020 kan producere ethanol fra medie leveret af Carlsberg, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse.

Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2020

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- Læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for RE Energy APS

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.