FDO: Afgørelse om at ny rørledning til gasolie ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

03-04-2020

Miljøstyrelsen har afgjort, at FDO ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af ny rørledning til gasolie fra FDOs tankanlæg J70 til NEPS pumpestation i Fredericia.

Klage skal være modtaget senest den 1. maj 2020.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.