Arla Foods amba Arinco: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

01-04-2020

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Arinco, Mælkevejen 4, 6920 Videbæk kan foretage etablering af personale p-plads mod øst, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 29. april 2020.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt 

 

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.