Afgørelse om ændring af foranstaltning - Morsø Kommune, o7453

02-04-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Morsø Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”genslyngning” i Solbjerg Å, o7453.

Afgørelse - Morsø Kommune, o7453