Afgørelse om ændring af foranstaltning - Billund Kommune, o5043_x

03-04-2020
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Billund Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”hævning af vandløbsbund uden genslyngning” i Plougslund Bæk, o5043_x.

Afgørelse - Billund Kommune, o5043_x