Afgørelse om ændring for foranstaltning - Viborg Kommune, o8857

13-09-2019
Annoncering af afgørelser efter bekendtgørelserne om indsatsprogrammer og miljømål

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Viborg Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”udlægning af groft materiale” samt ”etablering af træer” i Skravad Bæk, o8857.

Afgørelse - Viborg Kommune, o8857