VVM-tilladelse til etablering af to forsøgsmøller ved Velling-Mærsk

18-01-2019

Miljøstyrelsen har meddelt Tændpibe Vindmøllebyg K/S VVM-tilladelse til etablering af to forsøgsmøller ved Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 15. februar 2019.

Miljøstyrelsen har meddelt Tændpibe Vindmøllebyg K/S VVM-tilladelse til etablering af to forsøgsmøller ved Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet muliggør opstilling af to forsøgsmøller med en totalhøjde på mellem 150 og 200 meter i overensstemmelse med lokalplan nr. 438. Ud over vindmøllerne kan der etableres el-tekniske anlæg som koblingsstation og el-kabler, diverse mindre bygninger samt adgangsveje og arbejdsarealer.

Dokumenter

Afgørelse om VVM-tilladelse

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af VVM-tilladelsen.