DSB Nyt Værksted, Fredericia: Høring over miljøkonsekvensrapport og udkast til VVM-tilladelse

07-02-2019

Miljøstyrelsen igangsætter hermed høring over vurdering af virkninger på miljøet (miljøkonsekvensrapport) samt udkast til VVM-tilladelse for DSB Nyt Værksted, Fredericia.
Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 4. april 2019. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om projektet kan tillades.

Baggrunden er, at DSB ønsker, at ombygge det eksisterende værksted på Egumvej 55, 7000 Fredericia til i fremtiden at kunne servicere de nye el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog.  De nye tog bliver leveret i perioden 2023-2029 og det første togsæt indsættes i drift i 2024.

Sammen med miljøkonsekvensrapporten offentliggøres et udkast til VVM-tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport

- Udkast til VVM-tilladelse

 

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at tilkendegivelser samt dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via .

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr., MST-531-00011, på henvendelsen.