Skælskør Havn, klaptilladelse

05-12-2019

Miljøstyrelsen giver Skælskør Amatør-Sejlklub tilladelse til klapning af en samlet mængde på 4.100 m3 oprensningsmateriale fra et område i Skælskør Havn på klapplads K_019_01, beliggende nord for Omø. Klagefristen udløber den 02. januar 2020.

Skælskør Havn, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før dagen efter at klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.