Palsgaard A/S: Miljøgodkendelse af etablering af befæstelse, regnvandsbassin samt direkte udledning af overfladevand til recipient

04-12-2019

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Juelsminde miljøgodkendelse til etablering af befæstelse, regnvandsbassin samt direkte udledning af overfladevand til recipient.
Klage skal være modtaget senest den 2. januar 2020.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Palsgaard A/S miljøgodkendelse til etablering af befæstelse, regnvandsbassin samt direkte udledning af overfladevand til recipient.

- Læs miljøgodkendelsen for Palsgaard A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.