Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) på Risø. Indkaldelse af idéer og forslag

02-12-2019
Miljøvurdering

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet Ny opgraderet lagerfacilitet (NOL) på Risø.
Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 2. januar 2020
J.nr.: 2019 - 9443

Med Folketingsbeslutning B90 om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, vedtaget den 15. maj 2018, er det besluttet, at Dansk Dekommissionering (DD) frem til 2073 skal modtage, håndtere og opbevare radioaktivt affald på Risø.

DD har derfor ansøgt om etablering og drift af en ny opgraderet lagerfacilitet.

Udover at håndtere affaldet fra de 60 års forskning på Risø og dekommissioneringen har DD Danmarks eneste modtagestation for radioaktivt affald, som alle landets brugere af radioaktive kilder er forpligtede til at benytte. Hospitaler, laboratorier, undervisningssektoren og industrien afleverer årligt ca. 6-8 m³ affald.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Dansk Dekommissionering skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektetsvirkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Idéoplæg
- Ansøgning

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

 

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Henvendelse
Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller Obfuscated Email.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. på henvendelsen.