Nordic Sugar A/S Nykøbing: Miljøgodkendelse

06-12-2019

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S Nykøbing miljøgodkendelse til tidsbegrænset tilladelse til anvendelse af mikronæringsstoffer i spildevandsanlægget.

Klage skal være modtaget senest den 3. januar 2020.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S Nykøbing miljøgodkendelse til tidsbegrænset tilladelse til anvendelse af mikronæringsstoffer i spildevandsanlægget. 

- Læs miljøgodkendelsen For Nordic Sugar A/S Nykøbing 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.