NLMK DanSteel A/S: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

20-12-2019

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelsen for NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33, 3300 Frederiksværk.

Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2020.

Revurdering

Miljøstyrelsen har foretaget en revurdering af NLMK DanSteels miljøgodkendelse fra 2006. Revurderingen omfatter seks afgørelser meddelt siden 2006. Endvidere er vilkår fra seks øvrige gældende afgørelser medtaget i den samlede godkendelse.

- Afgørelse om revurdering

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.