FMC Agricultural Solutions A/S (Cheminova A/S): Ajourført sikkerhedsrapport tages til efterretning

20-12-2019

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at ajourføringen af sikkerhedsrapporten for FMC Agricultural Solutions A/S tages til efterretning.
Klage skal være modtaget senest den 17. januar 2020.

Accept af ajourført sikkerhedsrapport

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at ajourføringen af virksomhedens sikkerhedsrapport ikke har medført behov for ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse. Ajourføringen kan dermed tages til efterretning.

 

- afgørelse om ajourføring FMC Agricultural Solutions A/S

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

  

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.FMC Agricultural Solutions A/S